Home / Langs kusten en over oceanen

Langs kusten en over oceanen

Dit boek leert de zeevaarder op de traditionele wijze en gecombineerd met de moderne technieken veilig langs de kusten en over de oceanen navigeren. Het uitvoeren van de traditionele navigatie is niet alleen een cool tijdverdrijf aan boord maar is ook een absolute noodzaak. Zo handelend wordt u de navigator die de gemakken van de elektronische navigatie uitstekend weet te benutten zonder zich over te geven aan een gevaarlijke gemakzucht. Lieden die zich op zee begeven zonder een gedetailleerde zeekaart te raadplegen en verzuimen deze gegevens in hun plotter te verwerken hetzij navigeren met een geprogrammeerd mobieltje, die kunnen vergeleken worden met de zeeman die zich met de wegenkaart een weg over zee baant. 

In deze uitgave leert u, naast de noodprocedures via de VHF-radio, ook te communiceren met schepen of radarposten die u helpen een veilige vaart te voeren.  

Hoewel men eerder op de oceaan zich via de sterren een weg zocht, is deze romantiek is nu grotendeels verleden tijd. Desondanks is deze techniek nog in dit boek opgenomen. De navigator is bijna gedegradeerd tot een operator aan boord en ook komt er steeds minder vraag naar parate kennis. Dit speelt gelukkig geen rol voor de sportieve zeiler. Voor hem blijft het vermogen om beslissingen te nemen op basis van kennis en goed zeemanschap van vitaal belang en zeker in situaties waarin de elektronische systemen hem teleurstellen. In dergelijke gevallen blijft er zelfs niets anders over dan terug terug te vallen op de traditionele kennis van weleer en realiseert men zich dat niet de elektronische systemen bepalend zijn voor veilig varen, maar de aanwezigheid van kennis, begrip en ervaring.

Top