Home / Blog / Hoe voer ik een gesprek met een ander zeeschip

Hoe voer ik een gesprek met een ander zeeschip

Dit soort gesprekken valt in de maritieme communicatiewereld onder het nautisch verkeer en staat bekend onder de naam: het schip-schip verkeer (intership) tussen schepen onderling, maar dan alleen voor wat betreft de navigatie- doeleinden.

“Schip-schip” verkeer op zee via kanaal VHF 16. Dit is op zee toegestaan omdat iedereen VHF16 heeft bijstaan. Het lag in de bedoeling hier in het kader van GMDSS kanaal 13 voor te introduceren, maar dit is niet goed van de grond gekomen. Voorwaarde is dat de oproep op dit kanaal 16 niet langer dan 1 minuut mag duren. De naam van het opgeroepen schip wordt hier zoals gebruikelijk is, maar 2x uitgesproken. De spreektaal is veelal engels

Voorbeeldoproep van het schip-schip verkeer op zee

• Achilles Achilles (2x)
• This is
• Rianne (1x)
• Channel 16, do you read me
• Over (schip-schip is altijd simplex)

Het aangeroepen schip heeft altijd de leiding en geeft u na ontvangst van het bericht het werkkanaal door (06, 08,13 of 77) waarop de gesprekken verder voortgezet kunnen worden. De keuze van het kanaal is dus altijd afhankelijk van de gesprekken.

  1. • kanaal 13 voor de scheepsbewegingen zoals uitwijk- manoeuvres
  2. • kanalen 06 en 08 over veiligheid (kan natuurlijk ook het uitwijken betreffen)
  3. • kanalen 77 en 72 voor het sociale verkeer

Let op:

jachten op zee dienen deze procedures voor het werken op deze kanalen goed te kennen.

Top