Home / Blog / De achilleshiel van de moderne jachtschipper

De achilleshiel van de moderne jachtschipper

Het risico dat elektronische navigatiesystemen, jachtschippers lui en gemakzuchtig maken is normaal gesproken niet aan de orde, al ligt voor sommigen dit risico wel op de loer. Het risico ligt meer in het gevaar dat men afhankelijk gaat worden van de goede werking van deze systemen. Aan boord van jachten is bij een storing in het systeem, een helpdesk via de gebruikelijke communicatiemiddelen al niet meer te bereiken, als men verder dan 30 mijl uit de kust vaart. Communicatie met de wal kan in zo’n geval alleen nog tot stand komen via een MF/HF zender of via een satellietverbinding. De noodzaak om kennis te hebben en terug te kunnen vallen op de klassieke methoden van navigeren is in een dergelijke situatie van levensbelang. Voor jachtschippers op zee is dit beslist een punt tot overwegen waard.

Top